About Kruthai Social Network
Kruthai.com v1.0.1 is a Social Networking Platform. With our new feature, user can wonder posts, photos

Kruthai.com โซเชียลเน็ตเวิร์ค ของคนไทย

คนไทยกว่า 51 ล้านคน หรือ 73% ใช้งาน Social Media เป็นประจํา คนไทยโดยเฉลี่ยแล้ว ใช้เวลาอยู่กับ Social Media 3 ชั่วโมง 11 นาทีต่อวัน ทางทีมงาน Kruthai.com จึงเล็งเห็นถึงการเติบโตของ Social Media ภายในประเทศ จึงอยากให้ประเทศไทยมี Social Media ของเราเอง