Terms of Use

การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับ และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว

เงื่อนไขการใช้บริการ

การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้นผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมด

ข้อมูลและเนื้อหาที่คุณให้

เราเก็บรวบรวมเนื้อหา การสื่อสาร และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงเมื่อคุณสมัครใช้งานบัญชีผู้ใช้ สร้างหรือแชร์เนื้อหา และส่งข้อความหรือติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆ เนื้อหา การสื่อสาร และข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในเนื้อหาหรือเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณให้ ตัวอย่างเช่น ตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพหรือวันที่สร้างไฟล์ นอกจากนี้ ยังอาจรวมถึงสิ่งที่คุณเห็นผ่านฟีเจอร์ต่างๆ ที่เราจัดหาให้ เช่น กล้อง เพื่อให้เราสามารถดำเนินการต่างๆ เช่น แนะนำหน้ากากและฟิลเตอร์ที่คุณอาจชอบ หรือให้คำแนะนำในการใช้รูปแบบกล้อง ระบบของเราจะประมวลผลเนื้อหาและการสื่อสารที่คุณและผู้อื่นให้โดยอัตโนมัติเพื่อวิเคราะห์บริบทและเนื้อหาที่อยู่ในข้อมูลดังกล่าว

เรานำเสนอโอกาสที่ปรับแต่งให้เหมาะกับคุณเพื่อสร้าง เชื่อมต่อ สื่อสาร ค้นพบ และแชร์ เราต้องการที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคุณผ่านประสบการณ์ร่วมที่คุณใส่ใจอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ เราจึงสร้างระบบที่พยายามทำความเข้าใจว่าใครและอะไรคือสิ่งที่คุณและผู้อื่นใส่ใจ และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อช่วยคุณสร้าง ค้นหา เข้าร่วม และแชร์ประสบการณ์ที่มีความหมายต่อคุณ ซึ่งส่วนหนึ่งคือการไฮไลท์เนื้อหา ฟีเจอร์ ข้อเสนอ และบัญชีผู้ใช้ที่คุณอาจสนใจ และนำเสนอแนวทางต่างๆ เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งาน kruthai จากสิ่งที่คุณและผู้อื่นกระทำทั้งในและนอก kruthai

1. ขอบเขตนโยบายและความยินยอม

1.1 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่าน Kruthai.com, Kruthai แอพพลิเคชั่น, บริการและเครื่องมือต่างๆ ซึ่งผู้ใช้งานเข้าใช้งาน เช่น การสมัครสมาชิก การสร้างข้อมูลสมาชิก การลงประกาศหรือการดูรายการประกาศ การแลกเปลี่ยนข้อความ และการจัดการฟังก์ชั่นต่างๆ ในการใช้งาน โดย Kruthai จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกเขตอำนาจรัฐที่ Kruthai ประกอบการอยู่ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย

1.2 การใช้ kruthai.com, การดาวน์โหลด Kruthai แอพพลิเคชั่น, บริการและเครื่องมือใด ที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวปรากฏอยู่ ถือว่าผู้ใช้งานได้อ่าน เข้าใจ และให้ความยินยอมต่อการที่ Kruthai จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และนโยบายการใช้งานของ Kruthai

1.3 “ผู้ใช้งาน” สามารถสมัครสมาชิกและใช้งานเว็บไซต์ Kruthai และ Kruthai แอพพลิเคชั่น ได้ต่อเมื่อ “ผู้ใช้งาน” อยู่ในประเทศที่ได้รับอนุญาตตามดุลพินิจของ Kruthai เท่านั้น

1.4 “ผู้ใช้งาน” ต้องให้ข้อมูลสมาชิกตามจริง และให้ข้อมูลการติดต่อของ “ผู้ใช้งาน” ในพื้นที่ที่ Kruthai ได้จัดเตรียมไว้เท่านั้น

1.5 ในการใช้งานเว็บไซต์ Kruthai และ Kruthai แอพพลิเคชั่นนั้น “ผู้ใช้งาน” ต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ไม่ล่วงละเมิดสิทธิใดๆ ของ Kruthai หรือบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ Kruthai หรือบุคคลอื่น

1.6 Kruthai สงวนสิทธิในการปิดกั้นการเข้าสู่ระบบหรือระงับบัญชีสมาชิกของ “ผู้ใช้งาน” รายใดๆ ก็ตาม โดย Kruthai ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Kruthai แต่เพียงผู้เดียว

1.7 สิทธิของ “ผู้ใช้งาน” ขึ้นอยู่กับกฎหมาย และนโยบายของ Kruthai ทั้งนี้ การยุติข้อโต้แย้งและข้อพิพาทต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของ Kruthai แต่เพียงผู้เดียว

1.8 Kruthai ไม่มีความรับผิดไม่ว่าตามหลักการทางกฎหมายใด ต่อความเสียหายหรือสูญหายในการใช้งานเว็บไซต์ Kruthai และ Kruthai แอพพลิเคชั่น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายหรือสูญหายในลักษณะใดก็ตาม

Kruthai สงวนสิทธิในการโอนเว็บไซต์ Kruthai และ Kruthai แอพพลิเคชั่น บริการทุกประเภทของ Kruthai รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของ Kruthai ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอก โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับอนุญาตจาก “ผู้ใช้งาน”